ONNA NOBUNAGA

Oda Nobunaga was a daimyo who rose to prominence in the late 16th century. He was revered for his strategic military prowess, and came to be regarded as one of the three unifiers of Japan following the Sengoku, or warring period.
This program explores the secret life of Nobunaga: born a woman, but raised as a boy by her mother to ensure she would become the heir to the Nobunaga line.

 

Schedule :

  Air: Thursday 8:00PM-9:00PM
  Repeat: Friday 1:00PM-2:00PM

Japanese Title : Onna Nobunaga

Soundtrack : Jo Hisaishi

Air Dates : 10/29/20 – 11/19/20 (4 Episodes)

Cast :

 • Nobunaga Oda/Ocho: Yuki Amami (Childhood: Chika Arakawa)
 • Mitsuhide Akechi: Seiyo Uchino
 • Onou (Nou-Hime/Kicho): Koyuki
 • Hideyoshi Hashiba: Yusuke Iseya
 • Oichi: Masami Nagasawa
 • Nagamasa Asai: Tetsuji Tamayama
 • Yoshiaki Ashikaga: Jiro Sato
 • Hidemitsu Akechi: Kazuma Suzuki
 • Nobuyuki Oda: Kento Kaku
 • Nobuyasu Tokugawa: Shinnosuke Mitsushima
 • Hisamasa Asai: Kazuhiro Yamaji
 • Yoshikage Asakura: Shinji Yamashita
 • Yoshimoto Imagawa: Koki Mitani
 • Terumoto Mouri: Mitsuru Fukikoshi
 • Shingen Takeda: Riki Takeuchi
 • Masahide Hirade: Sei Hiraizumi
 • Dota-Gozen (Nobunaga’s mother): Atsuko Takahata
 • Ranmaru Mori: Ryo Ryusei
 • Katsuie Shibata: Shido Nakamura
 • Ieyasu Tokugawa: Naohito Fujiki (Takechiyo: Fuku Suzuki)
 • Hanzo Hattori: Koichi Sato
 • Nobuhide Oda: Toshiyuki Nishida

Comments are closed.