KITA NO KUNI KARA

Set in the town of Furano in Hokkaido, “Kita no Kuni Kara” centers around the story of the Kuroita family. Narrated by the son, Jun, the tale follows the lives of two children torn between their parents and their parents’ divorce. Jun, and his sister, Hotaru, grow and mature in the harsh climates of Hokkaido, and learn the ways of life through their interaction with the folk of Furano.

 

Schedule :

  Now airing 3 new episodes per week!

  Air: Tuesday 7:00PM-8:00PM, 8:00PM-9:00PM
  & Sunday 7:00PM-8:00PM
  Repeat: Wednesday 12:00PM-2:00PM
  & Monday 12:00PM-1:00PM

Japanese Title : Kita no Kuni kara

Theme Music : Masashi Sada

Air Dates : 4/6/21 – 6/27/21 (24 Episodes)
>> Schedule Detail

Cast :

 • Goro Kuroita: Kunie Tanaka
 • Jun Kuroita: Hidetaka Yoshioka
 • Hotaru Kuroita: Tomoko Nakajima
 • Reiko Kuroita: Ayumi Ishida
 • Yukiko Miyamae: Keiko Takeshita
   

 • Sota Kitamura: Koichi Iwaki
 • Seikichi Kitamura: Hideji Otaki
 • Masako Kitamura: Kazuko Imai
 • Tsurara Yoshimoto: Miyuki Matsuda (Kumagai)
 • Kazuo Nakahata: Takeo Chii
   

 • Ryoko Kitani: Mieko Harada
 • Shokichi Kasamatsu: Yoshihito Nakazawa
 • Kineji Kasamatsu: Ryutaro Otomo
 • Midori Kasamatsu: Michiko Hayashi
 • Gosuke Matsushita (Kuma): Yusuke Nagumo
   

 • Shinkichi Narita: Guts Ishimatsu
 • Kogomi: Miyuki Kojima

Comments are closed.