NHK Taiga Drama Kirin Ga Kuru


 

KIRIN GA KURU (NHK TAIGA DRAMA)

This Taiga Drama is based on the life of Akechi Mitsuhide. He was a samurai and general who lived during the Sengoku period of Feudal Japan. Mitsuhide was a strategic general under Oda Nobunaga and became famous for his rebellion against Nobunaga in 1582, which led to Nobunaga’s death at Honno-ji Temple.

 

Schedule :

  Air: Tuesday 8:00PM-9:00PM
  Repeat: Wednesday 1:00PM-2:00PM
  & Sunday 7:00PM-8:00PM

Air Dates : 2/18/20 – 3/16/21 (44 Episodes)

Japanese Title : Kirin Ga Kuru

Scriptwriter : Shunsaku Ikehata,
Yoichi Maekawa, Maya Iwamoto

Theme Music : John R. Graham

Narration : Ebizo Ichikawa

Cast :

 • Mitsuhide Akechi: Hiroki Hasegawa
 • Koma: mugi Kadowaki
 • Dosan Saito: Masahiro Motoki
 • Toan Mochizuki: Masaaki Sakai
 • Nobunaga Oda: Shota Sometani
 • Kicho: Haruna Kawaguchi
 • Kikumaru: Takashi Okamura
 • Hiroko: Fumino Kimura
 • Mitsuyasu Akechi : Masahiko Nishimura
 • Maki: Sayuri Ishikawa
 • Takamasa Saito: Hideaki Ito
 • Miyoshino: Kaho Minami
 • Fujihide Mitsubuchi: Shosuke Tanihara
 • Hisahide Matsunaga: Kotaro Yoshida
 • Iroha-dayu: Machiko Ono
 • Nobuhide Oda: Katsunori Takahashi
 • Dota-Gozen: Rei Dan
 • Nobukatsu Oda: Ryo Kimura
 • Yoshiteru Ashikaga: Osamu Mukai
 • Fujitaka Hosokawa: Hidekazu Mashima
 • Yoshiaki Ashikaga: Kenichi Takito
 • Yoshimoto Imagawa : Ainosuke Kataoka
 • Hirotada Matsudaira: Yosuke Asari
 • Yorinari Toki: Toshinori Omi
 • Tokichiro Kinoshita: Kuranosuke Sasaki
 • Ieyasu Tokugawa: Shunsuke Kazama

Comments are closed.