Hidamari no ki

 

Hidamari no ki

 

This is the newest Taiga drama from NHK.

Segodon follows the life of historical figure Takamori Saigo, who was born the first son of a lower-class samurai. He was exiled two times and went through three marriages. He became the central figure of the Meiji Restoration, but he fights against the government’s army. Based on the novel “Segodon” by Mariko Hayashi.

 

 

Segodon

Airs: Tuesday 8:00PM-9:00PM

Repeats: Wednesday 12:00PM-1:00PM and Sunday 7:00PM-8:00PM

 

Cast:

Ryohei Suzuki as Takamori Saigo (Kichinosuke Saigo)

Ao Watanabe as Kichinosuke Saigo (youth)

Eita as Toshimichi Okubo/Ichizo Okubo

Hana Kuroki as Ito Iwayama

Konomi Watanabe as Ito Iwayama (youth)

Nanami Sakuraba as Koto Saigo

Muga Tsukaji as Kumakichi

Morio Kazama as Kichibe Saigo

Ryo Nishikido as Judo Saigo/Shingo Saigo

Keiko Matsuzaka as Masako Saigo

Mitsuru Hirata as Jiemon Okubo

Mariko Fuji as Fuku Okubo

Ken Watanabe as Nariakira Shimazu

Keiko Kitagawa as Atsuhime

 

Japanese Title: Segodon

Author: Mariko Hayashi

Scriptwriter: Miho Nakazono

Narrator: Toshiyuki Nishida

Theme Song: by Anna Sato

Air Dates: 2/20/2018 – Ongoing

 

Comments are closed.