Hidamari no ki

 

Hidamari no ki

 

This is the newest Taiga drama from NHK.

Segodon follows the life of historical figure Takamori Saigo, who was born the first son of a lower-class samurai. He was exiled two times and went through three marriages. He became the central figure of the Meiji Restoration, but he fights against the government’s army. Based on the novel “Segodon” by Mariko Hayashi.

 

 

Segodon

Airs: Tuesday 8:00PM-9:00PM

Repeats: Wednesday 12:00PM-1:00PM and Sunday 7:00PM-8:00PM

 

Cast:

Ryohei Suzuki as Takamori Saigo (Kichinosuke Saigo)

Eita as Toshimichi Okubo (Shosuke Okubo)

Rie Mimura as Masu Okubo

Muga Tsukaji as Kumakichi

Ken Watanabe as Nariakira Shimazu

Keiko Kitagawa as Atsuhime

Takeshi Kaga as Narioki Shimazu

Rumiko Koyanagi as Yura

Yoko Minamino as Ikushima

Shiro Sano as Naosuke Ii

Pinko Izumi as Honjuin

Shota Matsuda as Yoshinobu Hitotsubashi

Shunsuke Kazama as Sanai Hashimoto

Kikunosuke Onoe as Gessho

Tomiyuki Kunihiro as Tadahiro Konoe

Yuki Uchida as Oyu

Haruna Kondo as Tora

Fumi Nikaido as Aikana (Tuma)

Akira Emoto as Ryusamin

Midori Kiuchi as Ishichiyokane

 

Japanese Title: Segodon

Author: Mariko Hayashi

Scriptwriter: Miho Nakazono

Narrator: Toshiyuki Nishida

Theme Song: by Anna Sato

Air Dates: 2/20/2018 – Ongoing

 

The lucky winner of Segodon Tour Giveaway

 

Comments are closed.