Hidamari no ki

Hidamari no ki

One of Japan’s most watched serials of all time, this story follows the life of Shin Tanokura during the Meiji Period up to the early 1980s. “Oshin” is a girl born in a very poor rural family in Japan, who through hard work and perseverance, eventually triumphs over pain and adversity to achieve fame and success.

 

     

Oshin

*New episodes on every Tuesday and Sunday

Airs 1 : Tuesday 8:00PM-9:00PM

(Repeats: Wednesday 1:00PM-2:00PM)

Airs 2 : Sunday 7:00PM-8:00PM

(Repeats: Monday 12 Noon – 1:00PM)

   

 Cast:

Ayako Kobayashi as Oshin (Shin Tanimura) (7-10 years old)

Yuko Tanaka as Oshin (Shin Tanimura) (16-45 years old)

Nobuko Otowa as Oshin (Shin Tanimura) (50-83 years old)

 

Pinko Izumi as Fuji Tanimura

Shiro Ito Sakuzo Tanimura

Daisuke Sano as Shoji Tanimura

Tomiko Watanabe as Riki

 

Misako Watanabe as Taka Hasegawa

Shinobu Nagawa as Ritsu

Michie Tomizawa as Natsu

Miki Shimamura as Kei

Mirai Kiuri as Sode

Yuko Mano as Sono

Setsuko Tanaka as Toyo

Etsushi Takahashi as Hitoshi

Gorou Ohashi as Kei

Hizuru Uratani as Namiko

Miyuki Tanigawa Yaeko

Shiro Namiki as Ryuzo

Akiko Hyuga as Someko

Yuki Furudate as Shigeko

Tsunehiko Watase as Kota

Masao Imafuku as Genemon

Yuichi Yoshioka as Shoji

Kikuko Hashimoto as Kane

Masao Kanda as Tokuzo

Kazuo Kitamura as Daigoro

 

Terumi Azuma as Kayo Yashiro

Teruko Nagaoka as Kuni Yashiro

Chitose Kobayashi as Mino Yashiro

Taro Ishida as Seitaro Yashiro


   

Japanese Title: Oshin

Scriptwriter: Sugako Hashida

Theme Song: N/A

Air Dates: 2/5/2019 – Ongoing

   

Comments are closed.