doctor_x_header-900x229

 

Hidamari no ki

 

Hidamari no ki

  

One of Japan’s most watched serials of all time, this story follows the life of Shin Tanokura during the Meiji Period up to the early 1980s. “Oshin” is a girl born in a very poor rural family in Japan, who through hard work and perseverance, eventually triumphs over pain and adversity to achieve fame and success.

 

 

Oshin

Airs 1 : Tuesday 8:00PM-9:00PM

Repeats: Wednesday 1:00PM-2:00PM

Airs 2 : Sunday 7:00PM-8:00PM

Repeats: Monday 12:00PM-1:00PM

 

Cast:

Ayako Kobayashi as Oshin (Shin Tanimura) (Chapter 1)

Yuko Tanaka as Oshin (Shin Tanimura) (Chapter 2)

Nobuko Otowa as Oshin (Shin Tanimura) (Chapter 3)

 

Etsushi Takahashi as Hitoshi Tanokura

Man Nomura as Nozomi Yashiro

Ai Sasaki as Hatsuko Tanokura

Yoshiko Yoshino as Tei Tanokura

 

Yoko Asagi as Michiko Tanokura

Fumio Kirihara as Tatsunori Sakita

Michie Terada as Yuri Yashiro

Goro Ohashi as Kei Yashiro

Muneaki Miyamoto as Takeshi Tanokura

Mayumi Kageyama as Yukiko Tanokura

Mie Suzuki as Akane Tanokura

Maiko Kawakami as Midori Tanokura

Junichi Nagayama as Susumu Tanokura

 

Hiroyuki Nagato as Senzo Kawabe

Kazuko Imai as Namie Kawabe

 

Ryutaro Otomo as Eizo

Akiko Kazami as Fumi

 

Tsunehiko Watase as Kota Namiki

Shizuka Kataoka as kyoko Namiki

Tetsuo Hasegawa as Muneo Namiki

 

Yuichi Yoshioka as Shoji Tanimura

Eri Watanabe as Tora Tanimura

 

 

Japanese Title: Oshin

Scriptwriter: Sugako Hashida

Narrator: Tomoko Naraoka

Theme Song: N/A

Air Dates: 2/5/2019 – 1/14/2020

 

 

Comments are closed.