Hidamari no ki

 

Hidamari no ki

  

One of Japan’s most watched serials of all time, this story follows the life of Shin Tanokura during the Meiji Period up to the early 1980s. “Oshin” is a girl born in a very poor rural family in Japan, who through hard work and perseverance, eventually triumphs over pain and adversity to achieve fame and success.

 

 

Oshin

Airs 1 : Tuesday 8:00PM-9:00PM

Repeats: Wednesday 1:00PM-2:00PM

Airs 2 : Sunday 7:00PM-8:00PM

Repeats: Monday 12:00PM-1:00PM

 

Cast:

Ayako Kobayashi as Oshin (Shin Tanimura) (Chapter 1)

Yuko Tanaka as Oshin (Shin Tanimura) (Chapter 2)

Nobuko Otowa as Oshin (Shin Tanimura) (Chapter 3)

 

Pinko Izumi as Fuji Tanimura

Yuichi Yoshioka as Shoji Tanimura

Eri Watanabe as Tora Tanimura

Tomiko Watanabe as Riki

 

Shiro Namiki as Ryuzo

Kazuo Kitamura as Daigoro

Kazuko Takamori as Kiyo

Soichiro Kitamura as Fukutaro

Kanze Yoko as Tsuneko

Masataka Naruse as Kamejiro

Naomi Hase as Atsuko

 

Misako Watanabe as Taka Hasegawa

Guts Ishimatsu as Ken Nakazawa

 

Tsunehiko Watase as Kota Takakura

Harue Akagi as Hisa Kamiyama

Yasumi Maezawa as Tome

Ena Shimokawa as Hide

Masa Yamada as Yoshi

Tomono Ito as Sada

Hiroshi Maki as Takeshi

 

Keiko Yoshino as Tei

Etsushi Takahashi & Shinji Yamashita as Hitoshi

Yoko Asaji & Misako Tanaka as Michiko

 

Terumi Azuma as Kayo Yashiro

Atsuo Mori as Masao Yashiro

Chitose Kobayashi as Mino Yashiro

Taro Ishida as Seitaro Yashiro

 

Goro Ohashi as Kei

 

Japanese Title: Oshin

Scriptwriter: Sugako Hashida

Theme Song: N/A

Air Dates: 2/5/2019 – 1/14/2020

 

 

Comments are closed.