alliance

 

 

The director at WEB Productions Company, Yui Higashiyama, loathes working overtime due to her bad experiences with a workaholic father and fiancé. She tries to be efficient and never works overtime, but her peaceful days begin to change after a new department head arrives at work.

 

I Will Not Work Overtime, Period!

Airs: Monday 8:00PM-9:00PM

Repeats: Tuesday 1:00PM-2:00PM

 

Cast:

Yuriko Yoshitaka as Yui Higashiyama

Osamu Mukai as Kotaro Taneda

Yusuke Santamaria as Seiji Fukunaga

Yuki Uchida as Yae Shizugatake

Dori Sakurada as Shu

Yuichi Nakamaru as Takumi Suwa

Yuki Izumisawa as Taito Kurusu

Tokio Emoto as Toru Azuma

Kavka Shishido as Kaneko Mitani

Noriko Eguchi as Otan

Zen Kajihara as Manabu Tozuka

Toshiya Sakai as Tomoyuki Shinohara

Shiho Sasaki as Maki Norimoto

Masaki Kaji as Takeshi Kodama

Akira Takano as Shohei Tatsuki

Anna Tsuihiji as Saki Koizumi

 

Japanese Title: Watashi, Teiji de Kaerimasu

Theme Song: N/A

Air Dates: 3/23/2020 – 5/25/2020

 

 

Comments are closed.